top of page

Klik op grote plaatje voor 'full screen'

Team: De Dynamische Ruimte

School: ArtEZ, Interior Design, Zwolle

Team Members:

Meike Hiddink

 

 

 

ArtEZ logo.png

Team

1-12-24_de behandelplek van de toekomst_afbeelding persoon(Meike Hiddink)_Meike Hiddink.pn

Meike Hiddink

Omschrijving Ontwerp

De dynamische ruimte. In de moderne zorgomgeving staat de dynamische ruimte voor mij centraal als een veelzijdige tool. Wat me intrigeert aan dit concept is dat de cliënt samen met de behandelaar de regie krijgt over de inrichting van de ruimte, waarbij

 

zowel formele als informele posities mogelijk zijn. Het gaat niet alleen om een functionele ruimte; het is een plek waar de emoties van de cliënt zichtbaar worden en waar deze uiting krijgen. 

Het interessante aspect aan deze ruimte is dat zij niet alleen een functionele rol heeft, maar tevens fungeert als een canvas. Het biedt een platform waarop emoties en gevoelens zich manifesteren, zonder dat ze expliciet uitgesproken hoeven te worden. Door subtiel te spelen met de verschuivende elementen in de ruimte, kan de gebruiker op een niet-verbale manier zijn eigen zichtbaarheid bepalen en eventueel gevoelens weergeven.

Dit komt bijzonder goed van pas in situaties waarin gevoelens van onzekerheid en schaamte een aanzienlijke rol spelen. Het concept van de dynamische ruimte is meer dan slechts een locatie; het evolueert tot een instrument waarmee de zorgervaring verrijkt wordt. Hier krijgt de ruimte niet alleen betekenis als fysiek element, maar transformeert zij tot een platform waarop emoties subtiel getoond kunnen worden, zonder dat het noodzakelijk is om woorden uitgedrukt te worden.

 

Omschrijving MADE-Life

Stichting MADE-Life op zoek naar innovatieve manieren om de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen, jongvolwassenen en alle mensen in Nederland te verbeteren. Hiervoor organiseren wij innovatieve Challenges in samenwerking met studenten en (voormalige) patiënten uit het hele land. Samen willen wij de noodzakelijke belangrijke veranderingen in deze geestelijke gezondheidszorg realiseren: van kleine tactische verbeteringen en kunsttentoonstellingen tot grote veranderingen.

bottom of page